نوشته‌ها

فروش زعفران ممتاز و با کیفیت به صورت عمده در بازار ایران در حال رواج است. لذا قیمت زعفران با نوع آن ارتباط مستقیم دارد.
عملکرد بیولوژیکی زعفران: زعفران گیاهی است که عملکرد اقتصادی آن یعنی گل، بخش اندکی از کل ماده خشک آن را تشکیل می دهد. مهم ترین اجزای تشکیل دهنده ی بیوماس آن بنه به عنوان منشاء اصلی مواد    ذخیره ای برای تشکیل و تکوین گل ها و برگ ها به عنوان کارخانه ی سازنده مواد فتوسنتزی برای بنه ها می باشد. برگ ها و بنه ها به عنوان محصولات فرعی زعفران مطرح می باشند. برگ زعفران به عنوان    علوفه ی دام و بنه ی آن به عنوان بذر به مصرف می رسد.
هموطن گرامی ، به منظور تهیه ی انواع زعفران با کیفیت خراسان با مسئولین فروش ما در ارتباط باشید و با یکبار خرید از سایت زعفران ایران برای همیشه مشتری شوید.