قیمت فروش پیاز زعفران مرغوب در اصفهان در هکتار
قیمت فروش پیاز زعفران مرغوب در اصفهان در هکتار

قیمت فروش پیاز زعفران مرغوب در اصفهان در هکتار

قیمت فروش پیاز زعفران مرغوب در اصفهان به قیمت فروش خراسان! هموطنان استان اصفهان در شهرهای مختلف از جمله نطنز، گلپایگان و…

ادامه خواندنقیمت فروش پیاز زعفران مرغوب در اصفهان در هکتار

کشت بهترین پیاز زعفران خوب ایران

با حضور شرکت های بسیار بزرگ در بخش تولید انواع پیاز زعفران و در اختیار گذاشتن بهترین نمونه های پیاز زعفران برای کشاورزان کشت این محصول خوب در ایران می تواند ارزش بسیار خوب و زیادی را به همراه داشته باشد.

ادامه خواندنکشت بهترین پیاز زعفران خوب ایران

اجرای طرح کشاورزی پیاز زعفران خوب مرغوب

برای کشاورزی و زراعت در حوزه ی زعفران اجرای چه طرح و برنامه ای الزامی است؟ آیا می توان در فصل تابستان از عرضه کنندگان پیاز خوب زعفران، محصولات مرغوب با قیمتی مناسب را خریداری و تهیه کرد؟

ادامه خواندناجرای طرح کشاورزی پیاز زعفران خوب مرغوب