صادرات زعفران نگین پوشال تربت حیدریه

عمده ی حجم صادرات زعفران نگین پوشال اعلا تربت حیدریه و قائنات به مقصد کشور اسپانیا انجام می شود. بنا بر اظهارات گمرک جمهوری اسلامی ایران در 6 ماه اول سال 1396 مقدار 80 تن زعفران ایرانی به بیش از 58 کشور دنیا ارسال گردید.

ادامه خواندنصادرات زعفران نگین پوشال تربت حیدریه

عرضه زعفران تربت حیدریه با قیمت عالی

اگر از مشتریان زعفران عالی ایرانی هستید، اگر تمایل دارید تا بهترین انواع آن را تهیه کنید، اگر از مشتریان زعفران اصیل تربت حیدریه هستید، اگر قیمت تهیه برایتان مهم است، با مرکز عرضه آن همراه شوید.

ادامه خواندنعرضه زعفران تربت حیدریه با قیمت عالی