نوشته‌ها

امروزه زعفران قائن اصلی به بسیاری از شهرستان های ایران از جمله بوشهر نیز عرضه می شود و نمایندگی های متعددی در این شهرستان دارد.
شهرستان قائنات به دلیل شرایط مناسب و حاصل خیز جهت رشد زعفران سال هاست که جز محبوب ترین تولید کنندگان زعفران در جهان محسوب می شود و انواع محصولات خود را به نمایندگی فروش خود در شهرستان بوشهر و سایر شهرستان ها می فرستد و در آن جا به فروش همگان می رسد.
این محصول هم به صورت فله ای هم بسته بندی شده میان مشتریان عرضه می شود و خریداران بسیاری دارد.
بدیهی است که نوع فله ای آن از قیمت کمتری نسبت به انواع بسته بندی شده برخوردار است.