نوشته‌ها

بهترین مناطق تولید زعفران خراسان کدام مناطق هستند؟ قیمت خرید و فروش زعفران این مناطق چه اندازه است؟ بهترین مرکز عرضه انواع زعفران خراسان، در کجاست؟
استان های خراسان جنوبی و رضوی به عنوان مهد تولید زعفران در دنیا هستند، و مهمترین مراکز تولید این مناطق شهرستان های قائنات، تربت حیدریه، گناباد، بیرجند و مشهد می باشند.
زعفران این مناطق مشتریان زیادی دارد، و این باعث شده که قیمت آن براساس میزان تقاضا و وضعیت صادراتی آن متغییر باشد.
شما برای خرید انواع زعفران خراسان از بهترین مرکز عرضه آن، می توانید با بازار زعفران ایران همراه شوید.