نوشته‌ها

چنانچه از مشتریان زعفران می باشید، چنانچه از مشتریان محصولات و فرآوردهای زعفران هستید، چنانچه قیمت و کیفیت برایتان مهم است، با مرکز عرضه زعفران اصل فرآوردهای آن، همراه شوید.
زعفران ادویه ای است که ذره ای از آن می تواند در یک خوراکی تغییراتی مثل عطر، طعم، رنگ و طبع ایجاد کرده و ارزش غذایی یک خوراکی را افزایش دهد.
همچنین از این ادویه محصولات مکملی مثل رنگ های و طعم های خوراکی نیز تهیه می شود، که همگی خواص و ویژگی های زعفران را دارند.
اگر شما از مشتریان خرده و عمده زعفران و محصولات جانبی آن هستید، می توانید با مرکز عرضه زعفران اصل فرآوردهای آن، تماس بگیرید.