نوشته‌ها

از شرکت های تولید کننده زعفران خالص که توانسته است طی سالیان زیاد صادرات خوبی داشته باشد، زعفران سحرخیز می باشد.
زعفران شامل ترکیبات شیمیایی مختلف است. عنصر پیکروکروسین موجود در زعفران دارای خاصیت درمانی برای معده است. اسانس زعفران به وسیله سافرانال تشکیل می شود. درصد مواد معدنی موجود در زعفران تقریبا ۵ درصد است. عطر زعفران فرار است، لذا در معرض قرار گرفتن مستقیم آن زیر نور خورشید باعث از بین بردن این عطر می شود.
رقیبان ایران در صادرات زعفران گسترش پیدا کرده اند. کشورهایی که در سالهای پیش حتی یک کیلو تولید زعفران نداشته اند. اکنون در بازار های جهانی به عنوان صادر کننده این محصول فعالیت می کنند.

صادرات زعفران خالص شهرستان بروجرد همه ساله رونق فراوانی دارد. این شهرستان به خصوص در زمینه صادرات زعفران درجه یک به کشور روسیه بسیار فعال است.
صادرات انواع زعفران درجه یک و مرغوب شهرستان بروجرد در هر سال بسیار رونق دارد. یکی از کشور هایی که شهرستان بروجرد زعفران اصل خود را هر سال صادر می کند کشور پهناور روسیه است. روسیه با جمعیت فراوان که دارد توانسته است بازار هدف بسیار خوبی برای بسیاری از زعفران کاران کشور ایران به خصوص شهرستان بروجرد باشد. کشاورزان بروجرد به ویژه با بررسی به موقع بوته زعفران نسبت به رفع کمبود های عناصر غذایی اقدامات سریع انجام می دهند تا از کیفیت و کمیت زعفران صادراتی تولیدی خود کاسته نشود.