نوشته‌ها

قیمت خرید شربت زعفران در بازار های شهر های مختلف ایران چگونه می باشد؟ شربت زعفران در کدام شهر ها بیشتر یافت می شود؟
کشور ایران کشوری است موفق در زمینه تولید زعفران و بسیاری از شهر ها ازقبیل تربت حیدریه، تربت جام، قاینات در تولید زعفران فعال و به عنوان قطب زعفران می باشند. در این شهر ها که زعفران به وفور پیدا می شود مسلما قیمت خرید شربت زعفران نیز به بقیه شهر ها ارزان تر می باشد.