نوشته‌ها

چنانچه مشاوران سایت های تخصصی عصاره زعفران افرادی صبور و باتجربه باشند، مشتری خیلی راحت با آنان ارتباط برقرار نموده و برای دفعات بعدی نیز بدون هیچ گونه استرسی این ارتباطات تداوم خواهد یافت.
حال اگر محصولات دکتر بیز که کیفیت خوبی داشته و در کنار سایر محصولات درجه یک زعفران عرضه شود، قطع به یقین طرفداران خاص خود را جذب می کند. برخی از مشتریان به موقع وجه فاکتورهای خود را پرداخت می کنند و انتظار تحویل به موقع را نیز دارند.اما برخی از تامین کنندگان در ایامی از سال با کمبود مواد اولیه مواجه هستند و نمی توانند به پیمان خود سر موعد مقرر وفا نمایند. در این خصوص اگرچه بار با کمی تاخیر چند روزه به دست مشتریان می رسد ولی چه خوب است که از این گونه اتفاقات کمتر رویت شود.