نوشته‌ها

یکی از قیمت مناسب ترین انواع بسته بندی های یک مثقال زعفران گلابیز نوع یک مثقال پاکتی آن می باشد.
 همانطور که می دانید امروزه علم پزشکی پیرفت زیادی کرده و راه های درمان و پیشگیری بسیاری از بیماری ها را شناسایی نموده و باعث شده تعداد زیادی از این بیماری ها به صورت کلی ریشه کن شوند.
یکی از دلایل موفقیت علم پزشکی آن است که محقیق با بهره گیری از تحقیقات و نظریات اطبا طب سنتی و انجام آزمایشات و مطالعات مدون توانسته اند از گیاهان دارویی در شیوه های درمانی خود بهره ببرند.
یکی از مهم ترین این گیاهان زعفران است که آن را با نام گل پاکی نیز می شناسند.