نوشته‌ها

زعفران را باید به اندازه فروش خریداری نمود، نه با خرید چند کیلوئی آن، کوهی از زعفران را انبار کرد که با ماندن وزنش کم شود و سبب ضرر گردد.
میزان رنگ دهی زعفران خالص چه قدر است؟
شرایط جغرافیایی، آب و هوائی تا چه میزان در این موضوع دخالت دارد؟
حداقل استانداردی که بر طبق معیار های جهانی برای رنگ دهی زعفران در نظر گرفته شده ۱۹۰ می باشد.
با این وجود در زعفران های اعلاء بین ۲۳۰ الی ۲۸۰ و بدترین نوع زعفران به میزان ۱۱۰ از قدرت رنگ آمیزی برخوردارند.
اگر بخواهید مقایسه ائی بین این زعفران ها از لحاظ طعم و عطرشان هم داشته باشید مشاهده خواهید کرد که زعفران های درجه یک به نسبت از طعم، عطر و کیفیت بالاتری برخوردارند.

همدان با داشتن کوهی از مغازه های مختلف زعفران از طریق اینترنتی فروش بیشتری را خواهد داشت.
زعفران هایی که در مکان های تاریک و بدون رطوبت خشک شده باشند از بهترین کیفیت برخوردارند. و در آنالیزهایی که از زعفران به دست آمده زعفران مرغوب دارای رطوبتی بین ۱۰ – 13 می باشد.
در این آنالیز کروستین موجود در زعفران نیز مورد توجه مشتری می باشد البته این آنالیزها بیشتر برای فروشندگانی جالب است که به کار صادرات آن مشغول می باشند.
عاملی که شاید سبب افزایش قیمت زعفران شده است همین آنالیزهای موجود بر روی آن است.