نوشته‌ها

تجارت گسترده و خوب زعفران درجه یک چناران به کشور های عربی همه ساله است. کشور عمان یکی از هدف های کشاورزان چنارانی به شمار می رود.
تجارت بسیار گسترده و خوب وعمده انواع زعفران ممتاز تولید شده در شهرستان چناران به کشور های آسیایی همه ساله در حال انجام است. به خصوص کشور های عربی خریداران خوبی برای زعفران مرغوب چناران به خود اختصاص داده است. کشور عمان یکی از بازار های مناسب هدف در بین کشور های عربی می باشد. تولید کنندگان شهرستان چناران با محلول پاشی مناسب انواع عناصر غذایی ریز مغزی توانسته اند کیفیت و نیز کمیت محصول زعفران تولیدی خود را بهبود ببخشند. به ویژه محلول پاشی آهن اثر کیفیتی بسیار بیشتری ایجاد می کند.

بازار ارائه و عرضه گسترده زعفران صادراتی شهرستان چناران در شهر های مختلف استان خراسان رضوی رایج است. شهر مشهد به ویژه همواره این زعفران را به فروش می رساند.
بازار عرضه و ارائه عمده انواع زعفران صادراتی و مرغوب شهرستان چناران همواره رونق دارد. معمولا این قبیل بازار ها در شهر های مختلف استان خراسان رضوی دایر است. به ویژه شهر مشهد با جمعیت بالا بازار خوبی برای فروش زعفران مرغوب چناران دارد. کیفیت زعفران این شهر باعث فروش بالا شده است. علت این کیفیت مربوط به نحوه صحیح استفاده از منابع آبی به ویژه در زمان های مناسب می باشد. زعفران کاران چنارانی به خوبی می دانند بعد و قبل برداشت سرگل زعفران چه زمانی برای آبیاری مناسب است.

قیمت کلی زعفران شهر های مختلف ایران ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد. به عنوان مثال زعفران تولید شده در شهرستان چناران ممکن است با زعفران بیرجند تفاوت قیمت داشته باشد.
قیمت کلی فروشی و حتی جزئی فروشی شهر های مختلف کشور ایران قریب به یقین با یکدیگر تفاوت های زیادی دارد. به عنوان نمونه قیمت زعفران تولید شده در شهرستان چناران به احتمال زیاد با زعفران تولید شده در بشهرستان های بیرجند، فردوس، تربت حیدریه و قائن تفاوت های زیادی دارد. علت این اختلاف و نوسان قیمت را می توان تا حدود بسیار زیادی به کیفیت زعفران تولید شده در هر شهر اشاره نمود. تفاوت کیفیت زعفران تولید شده ممکن است به علت اقلیم آب و هوایی متفاوت در مناطق مختلف باشد.