نوشته‌ها

تجارت خوب زعفران چناران به عمان

/
تجارت گسترده و خوب زعفران درجه یک چناران به کشور های عربی همه ساله است. کشور عمان یکی از هدف های کشاورزان چنارانی به شمار می رود.

بازار ارائه زعفران چناران

/
بازار ارائه و عرضه گسترده زعفران صادراتی شهرستان چناران در شهر های مختلف استان خراسان رضوی رایج است. شهر مشهد به ویژه همواره این زعفران را به فروش می رساند.

قیمت کلی زعفران چناران

/
قیمت کلی زعفران شهر های مختلف ایران ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد. به عنوان مثال زعفران تولید شده در شهرستان چناران ممکن است با زعفران بیرجند تفاوت قیمت داشته باشد.