نوشته‌ها

استفاده از پیاز مرغوب زعفران یکی از مهمترین مراحل در جهت کشت زعفران است. پیاز زعفران جلگه رخ از مرغوب ترین پیاز های ایران و حتی دنیا می باشد.
استفاده از پیاز مرغوب و قوی زعفران یکی از مهمترین مراحل اولیه در جهت کشت زعفران است. پیاز مرغوب به پیاز می گویند که از نظر اندازه در حد مطلوب باشد و در خود در حد قابل قبولی مواد غذایی گنجانده باشد. همچنین عاری از هرگونه آلوذگی به ویژه بیماری های باکتریایی، قارچی و حتی ویروسی باشد. در منطقه جلگه رخ علاوه بر تولید زعفران، پیاز زعفران نیز به صورت عمده و فراوان تولید می شود. همواره تقاضای پیاز زعفران جلگه رخ در داخل ایران به خاطر کیفیت بالایی که دارد بسیار بالاست.

زعفران جلگه رخ یکی از زعفران های مرغوب کشور است که به مقدار بسیار بالایی تولید می شود. برای عرضه مستقیم زعفران شهرداری ها غرفه هایی در اختیار کشاورزان گذاشته اند.
در دشت جلگه رخ از توابع تربت حیدریه یکی از محصولات مورد کشت در زمین های کشاورزی، زعفران و به ویژه زعفران ارگانیک می باشد. زعفران تولیدی در این دشت می تواند نیاز صادرات زعفران به روسیه، کشور های مجاور و اروپا را فراهم نماید. علاوه بر تامین زعفران صادراتی فراهم نمودن امکاناتی برای تامین نیاز داخلی نیز دارای اهمیت است. دولت و به خصوص جهاد کشاورزی امکاناتی در اختیار تولیدکنندگان زعفران دشت جلگه رخ قرار داده است، که یکی از این امکانات در اختیار دادن غرفه هایی برای عرضه مستقیم زعفران ارگانیک توسط شهرداری ها با هماهنگی اداره جهاد کشاورزی می باشد. با این روش مصرف کنندگان به صورت مستقیم می توانند زعفران مرغوب را خریداری نمایند.