نوشته‌ها

زعفران پوشال را به چه شکل و با بهترین کیفیت می توان تولید نمود؟ کدام مناطق مستعد تولید زعفران پوشال هستند؟ قیمت و هزینه های تولید انواع زعفران پوشال چند است؟

زعفران پوشال ایرانی
، محصولی است که از تارهای کامل زعفران تولید می شود، به همین دلیل دارای رنگی زرد تا سرخ است.
اکثر مناطق ایران که آب و هوای متعادل را دارند، مستعد تولید انواع زعفران پوشال هستند.
کسانی که می خواهند انواع زعفران پوشال را تولید کنند برای خرید پیاز زعفران و کسب مشاور و پشتیبانی می توانند تماس بگیرند.