نوشته‌ها

شرکت بهرامن بهترین زعفران های ایران را تولید و عرضه می کند، و برای خرید مستقیم از تولیدی زعفران بسته بندی بهرامن، بازار زعفران ایران پیشنهادات زیر را دارد.
بهرامن از سال ۱۳۴۹ و پس از تاسیس همواره یکی از تولیدی های معتبر زعفران در ایران بوده، و امروزه نیز با تلفیق مدرنیته و سنت توانسته تا به گواهینامه های کیفی دست یابد.
این شرکت زعفران مرغوب خود را با قیمت کارخانه و توسط بازار زعفران ایران در سرتاسر کشور عرضه می کند.