نوشته‌ها

توزیع بهترین زعفران نگین اعلا

/
اعلاترین و بهترین زعفران ایرانی که صادرات فراوانی از آن انجام می شود، زعفران نگین است. توزیع این زعفران در این سایت در حال انجام است.

توزیع فله زعفران سرگل اعلاء

/
زعفران سرگل اعلاء از کشاورز خریداری شده و به صورت فله قابل توزیع می باشد.