نوشته‌ها

از محصولات ایرانی که با تجارت خوبی همراه بوده است، اسپری زعفران می باشد. باکیفیت ترین نمونه های این اسپری نوع زر پاش است.
 از افتخاراتی که صنعت زعفران و فراورده های حاصل از آن داشته است، تولید اسپری زعفرانی است. با ساخت این اسپری افتخارات زیادی نصیب شرکت تولید کننده آن یعنی زر پاش شده است. در تولید اسپری زعفران اصل باید زعفران های اعلا به کار رود.
مانند دیگر فرآورده های زعفران ممکن است در تولید اسپری نیز تقلب کنند. تقلب این محصول به صورت اضافه کردن رنگ های غذایی غیر مجاز است. چون ایران اولین تولید کننده اسپزی زعفران است، با عرضه جهانی این محصول تجارت خوبی برای تولید کنندگان و صادر کنندگان این محصول رقم خورده است.