نوشته‌ها

بهترین زعفران ها در شرکت ادمان بسته بندی می شود. زعفران های رشته ای ادمان در انواع بسته ها بهترین تجارت را برای فروش در بازارهای جهانی داشته است.
گل زعفران را می توان به عنوان یک محصول تجاری پر سود پرورش داد. این گیاه دارای دو پیاز است که با قرار دادن آن در خاک و آبیاری متوازن کاشت آن انجام می شود. بهترین فصل برای کاشت زعفران در اواخر تابستان و اوایل پاییز است. برداشت زعفران در ماه های آذر و بهمن در ساعات قبل از طلوع خورشید است.
برای اینکه این گیاه خشک شود هنگام برداشت آن را در کاغذ می پیچند. مرغوب ترین بخش گل زعفران که استفاده تجاری دارد، قسمت انتهای خامه با نام سر گل است. این قسمت بهترین رنگ دهی را دارد. قسمت سرگل زعفران را به شرکت های بسته بندی و تولیدی می فروشند تا با خشک کردن با دستگاه های اتوماتیک روی آن تجارت صورت گیرد. از شرکت های برتر در تولید زعفران مرغوب شرکت ادمان است.

زعفران باکیفیت ادمان با گسترش تجارت آنلاین بیشتر بین جهانیان شناخته خواهد شد.
از بین چاشنی های مختلف دنیا، زعفران توانسته چون نگینی زیبا بدرخشد و یکه تاز میدان باشد و تاکنون هیچ ادویه ای نتوانسته است جای آن را بگیرد و اگر قرار باشد از بین طعم دهنده های موجود از یک تا بیست به هر کدام امتیازی داده شود مسلماً نمره بیست را به خود اختصاص خواهد داد و با گرفتن مقام اول شایسته داشتن مدال طلا می باشد و به درستی زعفران ادمان طلای خالص بیست و چهار عیار می باشد.