نوشته‌ها

تفاوت انواع زعفران تقلبی و اصلی

/
مهمترین تفاوت میان زعفران اصلی و تقلبی چیست؟ آیا از راه های شناخت انواع زعفران مرغوب و باکیفیت ایرانی آگاهی دارید؟ به نظر شما رنگ زعفرا اصل چگونه باید باشد؟