آخرین اخبار زعفران را به روز از گروه بازرگانی متین می توانید دریافت کنید.
آخرین اخبار برای تاجران، فروشندگان و خریداران زعفران، بسیار مهم است.
آیا شما به دنبال خرید و یا تجارت زعفران هستید؟
پیشنهاد می کنیم همواره از آخرین اخبار زعفران مطلع باشید.

زعفران محصولی است که به دلیل ارزش فراوانی که دارد، مورد توجه تمامی تاجران در سراسر جهان است.

آخرین اخبار زعفران از قیمت به روز آن

زعفران محصولی است که به کشورهای مختلفی صادرات می شود.
زعفران ایران بیش از 80 درصد زعفران جهان را شامل می شود.
از طرفی زعفران تنها یکبار در سال می روید. در نتیجه با توجه به افزونی میزان عرضه در زمان برداشت محصول، می توان انتظار داشت که قیمت زعفران در این زمان، در پایین ترین حالت خود باشد.
هرچه از زمان برداشت فاصله بگیریم، قیمت زعفران افزایش می یابد.

آخرین اخبار اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان زعفران

آگاهی از آخرین اخبار در خصوص فعالیت های اتحادیه های تولید کنندگان و صادرکنندگان زعفران از جمله مواردی است که می تواند به موفقیت در این تجارت، کمک نماید.

ادامه خواندنآخرین اخبار اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان زعفران