نوشته‌ها

ارسال مستقیم پیاز زعفران قاین

/
شهر قاین از مهمترین قطب های تولید زعفران، درایران به حساب می آید که پیاز زعفران این منطقه نیز درجه یک می باشد و خریداران زیادی دارد از این رو ارسال اینترنتی آن به صورت مستقیم آغاز شده است.