نوشته‌ها

عمده خرید زعفران بسته بندی از روی بسته های یک گرمی درجه یک پاکتی انجام می شود.
همانطور که می دانید یکی از اجزا تاثیرگذار بر قیمت بسته های زعفران نوع ظرف استفاده شده در آن است. به صورت کلی هر چه ظرفی که برای بسته بندی استفاده می شود ارزان تر باشد قیمت نهایی نیز کمتر خواهد بود. از آنجایی هم که قیمت یک عامل بسیار تاثیرگذار بر میزان فروش می باشد لذا دور از ذهن نیست که بیشترین میزان فروش در انواع مختلف بسته بندی های زعفران به نوع پاکتی مربوط بشود.