نوشته‌ها

اگر می خواهید تا زعفران های اصیل شهرستان قائنات را در شهر خودتان گرمی و با قیمت عالی تهیه کنید، و اگر می خواهید از بهترین قیمت هر گرم زعفران قائنات آگاهی یابید، با ما همراه شوید.
قائنات پایتخت زعفران دنیاست، و بیشترین میزان زعفران مصرفی خانوارهای ایرانی از این منطقه تامین می شود، چون این نوع زعفران خوشرنگ و خوش عطر است.
خانوارهای ایرانی عمدتا زعفران اصل قائنات را به صورت گرمی خرید می کنند که برای خرید آنها و اطلاع از قیمت هر گرم زعفران قائنات، بازار زعفران ایران در خدمت شماست.