نوشته‌ها

برند مصطفوی یکی از فعالان بازار زعفران مشهد است که این طلای سرخ را به صورت عمده بسته بندی نموده و در بازار توزیع می نماید.
زعفران منبعی غنی از ترکیبات بیوشیمیایی است که می توانند به عنوان آنتی اکسیدانت عمل نموده و در مبارزه با بسیاری ازعوامل بیماری‌زا، از طریق کنترل رادیکالهای آزاد، عامل بهبود سلامت عمومی شخص مصرف کننده شود. همچنین زعفران دارای اثر سم زدایی بوده و اثرات شگرفی در درمان بیماری هایی همچون: دل‌پیچه‌ها و اسپاسم های عضلانی و مانند آن ایفا می نماید.