نوشته‌ها

از جمله برند های بسته بندی زعفران ایرانی که در امر صادرات این طلای سرخ نیز نامی شناخته شده است ادمان مشهد می باشد.
متاسفانه با وجود آنکه بیش از ۸۰ درصد حجم کلی زعفران جهان در ایران تولید می گردد اما کشور ما هنوز هم از جایگاه تعیین کننده ای در بازار های جهانی برخوردار نمی باشد. تا جایی که حتی برخی منابع معتبر علمی نیز اسپانیا را مرکز اصلی تولید زعفران در جهان معرفی نموده اند.
علت این امر نیز عدم استفاده از ابزار های تبلیغاتی در جهت معرفی جایگاه و توانایی های کشور عزیزمان ایران در این زمینه می باشد.

عمده ی حجم خرید بسته بندی های زعفران ادمان مشهد به منظور تامین سفارشات صادراتی صورت می پذیرد.
همانطور که مطلع هستید شرکت های فعال در زمینه ی بسته بندی زعفران ملزم به یک سری استاندارد ها برای نشان دادن کیفیت محصولشان می باشند.
به عنوان مثال میزان کروسین یا عامل رنگدهی زعفران مورد استفاده در بسته بندی ها نباید زیر ۱۸۰ باشد. این در حالیست که سفارشات صادراتی کروسین زیر ۲۲۰ را اصلا سرگل به حساب نمی آورد. به همین جهت برای تامین سفارشات صادراتی نمی توان از محصولات هر برندی نیز استفاده نمود.