نوشته‌ها

آیا از مشتریان گونه های مختلف زعفران شهرستان قائنات هستید؟ آیا می دانید جدیدترین گونه های زعفران اصل قائنات کدامند؟ بهترین مرکز خرید آنها کدام مرکز است؟
قائنات بهترین زعفران ایران را تولید می کند و به همین دلیل همواره کارشناسان شرکت های مختلف بر روی گونه ها و بسته بندی های جدید آن تحقیق می کنند، که شرکت قائنات یکی از بهترین آنهاست.
شما برای دریافت اطلاعات تکمیلی در مورد جدیدترین زعفران اصل قائنات و خرید آن می توانید با اطلاعات تماس زیر متعلق به بازار زعفران ایران تماس بگیرید.