نوشته‌ها

قائنات که مرکز تولید زعفران ایران می باشد، زعفران صادراتی و اعلا خود را وارد بورس کرد. از این پس سهام داران می توانند این محصول ارزشمند را از این طریق نیز خریداری نمایند.
شهرستان قائنات به عنوان اصلی ترین مرکز تولید زعفران در استان خراسان است. این شهرستان از دیرباز مرکز کشت زعفران بوده است و شرکت های بسیاری در کار توزیع و پخش زعفران در این شهرستان مشغولند. روستای بیناباج که مرتفع ترین قسمت استان خراسان جنوبی است دارای بهترین نوع زعفران در منطقه است و از جایگاه بسیار خوبی در میان پرورش دهندگان زعفران برخور دارد.
در شهرستان قائنات انواع زعفران کشت می شود و تمام این زعفران ها، دارای ارزش صادراتی می باشند. زعفران های آماده شده، در جعبه ها و پاکت های مختلف بسته بندی می شوند و هر کدام بنا به وزن خود، قیمت گذاری می گردند.