نوشته‌ها

آیا از مشتریان خرده و عمده بهترین زعفران گناباد هستید؟ و تمایل دارید زعفران اصل آن را با شرایط عالی خرید نمایید؟ آیا تمایل دارید زعفران اصل گناباد را با بهترین قیمت خرید کنید؟
گناباد خاکی مرغوب و آب و هوایی فوق العاده عالی دارد که این مسائل بر کیفیت زعفران این منطقه تاثیر فوق العاده مثبت گذاشته و آن را به عنوان زعفرانی ناب و اعلا تبدیل کرده است.

بازار زعفران ایران
، انواع زعفران اصل گناباد را با بهترین قیمت ممکن از طریق نماینده زیر در تمامی شهرهای ایران به شکل خرده و عمده می فروشد.