نوشته‌ها

بالا ترین قیمت عرضه شده زعفران در کشور مربوط به مناطق خاصی است. شهرستان زنجان با بالا بردن کیفیت زعفران تولیدی قیمت تمام شده بیشتری برای آن در نظر می گیرند.
بالا ترین قیمت تمام شده برای عرضه زعفران مرغوب و صادراتی در کشور ایران در بسیاری از نقاط کشور ارائه می شود. شهرستان زنجان کشاورزانی دارد که به کیفیت زعفران تولیدی خود بیشتر از کمیت آن نسبت می دهند. این زعفران کاران تمایل زیادی به تولید زعفران با کیفیت ارگانیک دارند. زعفران ارگانیک به لحاظ اینکه در تولید آن هیچ گونه سم و کودی استفاده نمی شود در نهایت قیمت تمام شده بالا تری خواهند داشت. بعضی از مصرف کنندگان کیفیت و ارگانیک بودن زعفران را به قیمت بالای آن ترجیح می دهند.